×

Kongre bildiri kitabını indirmek için tıklayınız.

 

 

Kongre fotoğraflarını görüntülemek için tıklayınız. 

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Aşı Bilimi Derneği Yönetim Kurulu’nun 24.10.2017 tarihli toplantısında, 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi’ni 24-26 Mayıs 2018’de, İzmir’de Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Kongre öncesinde Uluslararası Aşı Derneği (International Society for Vaccines; https://www.isv-online.org/) desteği ile bir günlük “DNA Aşıları Çalıştayı” yapılacaktır. Bu kapsamda öncelikle, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında bu konu üzerinde çalışan önemli bilim insanlarının davet edilmesi ile son gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında, genç bilim insanları için işbirliği olanakları ve yeni projelerin görüşülebileceği bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç bilim insanlarına yaptıkları bilimsel sunumlar için ödül verilmesi ve burs desteği sağlanması planlanmıştır. Kongremize bütün üyelerimizin yanı sıra yurtiçinde aşı bilimi ile ilgilenen tüm bilim insanlarının katılımının yurtiçinde aşı biliminin değerini arttıracağına inanıyoruz.

Değerli katılımınızla 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi’nin ülkemiz ve dünyada aşı bilimi alanında yaşanan büyük gelişmelere ve yeniliklere katkı sağlayacağına yürekten inanmaktayız. Kongremizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

YEREL KONGRE BAŞKANI

S.İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

KONGRE BAŞKANI

Adnan Yüksel GÜRÜZ

 

 

 

Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları
Adnan Yüksel GÜRÜZ
S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN
Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Bilimsel Sekreterliği
Asya BİNGÖL
Aysu DEĞİRMECİ DÖŞKAYA
Aytül GÜL
Esra ATALAY ŞAHAR
Ferda DEMİR
Gizem ÖRS
Ilgın KIMIZ
Hüseyin CAN
Mert DÖŞKAYA
Muhammet KARAKAVUK
Pelin SAĞLAM METİNER
Sultan GÜLÇE İZ
Umut ŞAHAR
Sultan GÜLÇE İZ
Kongre Bilim Kurulu (Ulusal)
Adnan Yüksel GÜRÜZ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Ali Osman KILIÇ, TÜSEB, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı 
Aykut ÖZDARENDELİ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Aykut ÖZKUL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı; Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü
Aysu DEĞİRMENCİ DÖŞKAYA, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Aziz ÇAYLI, FloraBio A.Ş.
Cemal ÜN, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Emin TURAN, Sanofi Pasteur
Ercüment KARASULU, Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Müdürü
E. Esin HAMEŞ, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Fazilet VARDAR SUKAN, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Fahrettin KELEŞTEMUR, TÜSEB Başkanı (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) 
Gülnur ÜNVER KALAYCI, Bornova Veteriner Araştırma Enstititüsü
Hüseyin CAN, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Hüsnü PULLUKÇU, Ege Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Levent YENİAY, Ege Üniversitesi Gtıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Mehmet Kürşat DERİCİ, Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Meltem TAŞBAKAN, Ege Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Mert DÖŞKAYA, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Aşı Ar-Ge Lab
Mestan ÖZYER, Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş
Nilay ÜNAL, Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş.
Osman TOPAÇ, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı
Rüçhan SERTÖZ, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Rüçhan USLU, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Saime İsmet GÜRHAN, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Selim BADUR, Gelişmekte olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı. GSK- Aşı Bölümü
Sevda ŞENEL, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Sultan GÜLÇE İZ, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Zafer KURUGÖL, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Kongre Bilim Kurulu (Uluslararası)
Adrian HILL, Oxford Üniversitesi, İngiltere
Dennis CHRISTENSEN, Statens Serum Enstitüsü, Danimarka
Fernando RODRIGUEZ GONZALEZ, Scientific Director of CReSA Animal Health Program, IRTA (Institute of Agrifood Research & Technology), Barselona, İspanya
Koen MAADEN, Leiden Üniversitesi, Hollanda
Patrick LECINE, Bioaster, Fransa
Philip Louis FELGNER, University of California, Irvine, Amerika Birleşik Devletleri
Pieter J. VOS, Mylife Technologies, Hollanda
Shan LU, UMASS Tıp Fakültesi, Amerika Bİrleşik Devletleri

Bilimsel Program

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi ve ISV destekli DNA Aşısı Çalıştayı Bilimsel Programı
24 Mayıs 2018 - ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:15 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Adnan Yüksel GÜRÜZ, Aşı Bilimi Derneği Başkanı
Prof. Dr. S.İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, Yerel Kongre Başkanı
Prof. Dr. Nuri AZBAR, Ege Üniversitesi Biomühendislik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özlem YEŞİL-ÇELİKTAŞ, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Süheyda ATALAY, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, TÜSEB, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Necdet BUDAK, Ege Üniversitesi Rektörü
10:15 - 10:45 Kahve Molası
10:45-12:15 Oturum Başkanı;  Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
10:45-11:15 DNA Aşılarının Tarihçesi
Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Aşı Ar-Ge Lab
11:15-12:15 İnsanlarda Kullanım için DNA Aşısı Etkinliğinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler
Prof. Dr. Shan LU
UMASS Medical School, Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adnan Yüksel GÜRÜZ;  Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU-GÜRHAN
13:30 - 14:30 Veteriner Uygulamalarda DNA Aşıları
Dr. Fernando RODRIGUEZ
CReSA Enstitüsü Bilim Direktörü, IRTA (Institute of Agrifood Research & Technology), Barselona, İspanya
14:30-15:15 DNA Aşıları & İmmunoterapi Yaklaşımları
 Dr. Öğretim Üyesi Sultan GÜLÇE-İZ
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
15:15-15:45 Kahve Molası
15:45-17:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercüment KARASULU; Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
15:45-16:30 Aşı Üretiminde Potens ve Güvenlik Testleri
Prof. Dr. S. İsmet DeLİLOĞLU-GÜRHAN, Emekli Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
16:30-17:15 DNA Aşı Geliştirilmesinde Klinik Araştırmalar
Prof. Dr. Ercüment KARASULU
Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Müdürü
25 Mayıs 2018, Kongre
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:15 Oturum Başkanı: Dr. Osman TOPAÇ
09:30-10:15 KKKA Aşısı Geliştirilmesi - Klinik Öncesi ve FAZ 1 Çalışmaları
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
10:15 - 10:45 Kahve Molası
10:45-12:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
10:45-11:30 Aşı Adjuvanları: Güncel Durum ve Gelecekteki Beklentiler
Prof. Dr. Sevda ŞENEL
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
11:30-12:15 Yenilikçi Aşı Araştırmalarında Alternatif Vektör ve Genetik Adjuvan Sistemleri
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı; Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00-15:00 Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Sevda ŞENEL
13:00-13:30 Ülkemizde Aşılama Hizmetlerinin Dünü, Bugünü, Yarını
Dr. Osman TOPAÇ
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı
13:30-14:00 Aşı Üretim ve Kalite Süreçleri - Sanofi Pasteur Tecrübesi
Dr. Tamer PEHLİVAN
Sanofi Pasteur Afrika-Ortadoğu ve Avrasya Medikal Direktörü
14:00-14:30 Leishmaniasise Karşı Polimerlere ve Nanopartiküllere Dayalı Aşı Adaylarının Geliştirilmesi
Prof.Dr. Adil M. ALLAHVERDİYEV 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı
14:30-15:00 Aşı Tasarımında Biyoinformatik Analizlerin Rolü
Prof. Dr. Cemal ÜN
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
15:00-15:30 Kahve Molası & Poster Oturumu
15:30-17:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aykut ÖZKUL, Doç. Dr. Levent YENİAY
15:30-16:00 Aşı Üretiminde Esnek Üretim Alanları & Esnek Üretim Platformları
Cem ERDEM
Sartonet Sep. Tek. A.Ş.
16:00-16:15 SS-1 Mannheimia Haemolytica Lökotoksin Üretimi ve Ürün Karakterizasyonu için Yeni Besiyeri Tasarımı
Hajir, B.M. AHMED, Ege Üniversitesi
16:15-16:30 SS-2 Yüksek Katyonik Özellikli Nanoteknolojik Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin HER2 Meme Kanseri DNA Aşısı Modelinde Gösterilmesi
Pelin SAĞLAM METİNER, Ege Üniversitesi
16:30-16:45 SS-3 Nanoparçacık temelli aşı taşıma sistemi: Altın Nanokafesler
Dr. Emine YAVUZ, Selçuk Üniversitesi
16:45-17:00 SS-4 Meme Kanseri Aşısı İçin Yeni Bir Adjuvan Olarak SA-4-1BBL
Güneş DİNÇ - AKBULUT, Ahi Evran Üniversitesi
17:00-17:15 SS-5 Doku Yerleşik Bellek T-hücresi Kavramı, Deride Oluşum Mekanizmalarının HSV modeli ile Araştırılması, Bağışık Yanıt ve Aşı Çalışmalarındaki Rolü
Hasan AKBABA, Ege Üniversitesi
17:15-17:30 SS-6 Japon Balıkları (Carassius auratus, L.1758)’ nda Aeromonas Hydrophila Enfeksiyonuna Karşı Aşılama Stratejilerinin Geliştirilmesi
Ayşegül KUBİLAY, Süleyman Demirel Üniversitesi
26 Mayıs 2018, Kongre
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:15 Oturum Başkanı: Dr. Vet. Hek. Nilay ÜNAL
09:30-10:15 Türkiye’de Veteriner Aşıları; Özel Sektör Olarak Atafen Deneyimi
Dr. Vet. Hek. Mestan ÖZYER, Teknik Müdür
Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş
10:15-10:45 Kahve Molası & Poster Oturumu
10:45-12:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU-GÜRHAN
10:45-11:30 Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease) Hastalığına Karşı Aşı Geliştirilmesi ve Üretilmesi
 Dr. Vet. Hek. Nilay ÜNAL, Kalite Güvence Müdürü
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş.
11:30-12:15 BHK-21, HEK293, MRC5 ve Vero Hücrelerinin Kullanıldığı Modern Aşı Üretim Teknolojileri
Dr. Aziz ÇAYLI, Genel Müdür
FloraBio A.Ş.
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:15 Oturum Başkanı:   Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU-GÜRHAN
13:00-13:15 Bilimsel Görselleştirme: Medikal illüstrasyon, Animasyon ve Güncel Uygulamalar
Merve EVREN
Visuluma Bilimsel Görselleştirme, Teknopark 
13:15-14:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN, Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU
13:15-13:45 Doğruları - Yanlışlarıyla Erişkin Bağışıklamasında Son Durum
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN, Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU
Ege Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
13:45-14:00 SS-7 Toxoplasma gondii’ye Karşı Adjuvante 6-Valantlı Rekombinant Protein Aşısının Geliştirilmesi ve Lethal Toksoplazmozise Karşı Oluşturduğu Koruyucu İmmun Yanıtın Belirlenmesi
Esra ATALAY ŞAHAR, Ege Üniversitesi
14:00-15:00 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sultan GÜLÇE - İZ
14:00-14:10 SS-8 Leishmaniasis'e Karşı Gp63 DNA Aşı Adayının Geliştirilmesi ve Antijenik Fragmanların Belirlenmesi
Prof. Dr. Özlem MİMAN, Dokuz Eylul Üniversitesi
14:10-14:20 SS-9 HER2 + Meme Kanserine Karşı DNA Aşısı Tabanlı İmmünoterapi Modelinin Geliştirilmesi
Aytül GÜL, Ege Üniversitesi
14:20-14:30 SS-10 Toxoplasma gondii Aşı Adayı GRA8 Antijeninin Rekombinant Protein Üretimine Yönelik Yenilikçi Tasarımı, Büyük Ölçekli Üretimi ve Saflaştırılması
Vet. Hek. Muhammet KARAKAVUK, Ege Üniversitesi
14:30-14:40 SS-11 Polimerik Adjuvanların Leishmania Yüzey Antijenleri ile Kombine edilerek In Vitro İmmünostimülatör Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Emrah Şefik ABAMOR, Yıldız Teknik Üniversitesi
14:40-14:50 SS-12 Akademik Personelin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Tutumlarının Sağlık İnanç Modeline Göre Değerlendirilmesi
Kübra Sultan CANBOLAT, Selçuk Üniversitesi
14:50-15:00 SS-13 Köyde Yaşayan Bireylerin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Tutumlarının Sağlık İnanç Modeline Göre Değerlendirilmesi
Zeynep BÜYÜKKARAKURT, Selçuk Üniversitesi
15:00-15:10 SS-14 DNA Aşı Üretim Prosesinin Superpro Designer® Simülasyon ve Planlama Programı ile Tasarımı
Muhammet Ali UYGUT, Fırat Üniversitesi
15:10-15:40 Ödül Töreni ve Kapanış

 

 

 

Davetli Misafirler

                                           

Prof.Dr. Adil M. ALLAHVERDİYEV 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

Dr. Aziz ÇAYLI
FloraBio A.Ş., Genel Müdür
Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi
     
                                        
Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Cem ERDEM
Sartonet Sep. Tek. A.Ş. 
Merve EVREN
Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi  
       
                               
Dr. Öğretim Üyesi Sultan GÜLÇE İZ
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Prof. Dr. Ercüment KARASULU
Ege Üniversitesi ARGEFAR (İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi) Müdürü
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR
TÜSEB Başkanı (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) 
     
                                                 
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
TÜSEB, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı 
Prof. Shan LU MD. PhD.
University of Massachusetts Medical School, Boston, Amerika Birleşik Devletleri
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı
         
                               
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı 
Dr. Vet. Hek. Mestan ÖZYER
Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş. Teknik Müdür
Dr. Tamer Pehlivan
Sanofi Pasteur Afrika-Ortadoğu ve Avrasya Medikal Direktörü
       
                                          
Fernando RODRIGUEZ, Ph.D.
Scientific Director of CReSA Animal Health Program
IRTA (Institute of Agrifood Research & Technology), Barselona, İspanya 
Prof. Dr. Sevda ŞENEL
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Meltem Taşbakan
Ege Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
            
                             
 Dr. Osman TOPAÇ
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlık Kurumu, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Cemal ÜN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Dr. Vet. Hek. Nilay ÜNAL
Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi San. ve Tic. A.Ş., Kalite Güvence Müdürü  
           

 

 

** Soyisim alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

 

 

 

Kayıt

 

 

 

KAYIT ÜCRETLERİ
KAYIT TİPİ Erken Kayıt
(16 Nisan ve Öncesi)
Geç Kayıt
(17 Nisan ve Sonrası)
ÖĞRENCİ, ASİSTAN                                     250,00 ₺                                          300,00 ₺
ÖĞRENCİ, ASİSTAN (AŞI BİLİMİ DERNEĞİ ÜYESİ)                                     125,00 ₺                                          175,00 ₺
ÖĞRETİM ÜYESİ, UZMAN, DİĞER                                     350,00 ₺                                          400,00 ₺
ÖĞRETİM ÜYESİ, UZMAN, DİĞER (AŞI BİLİMİ DERNEĞİ ÜYESİ)                                     225,00 ₺                                          275,00 ₺

 

 ** Dernek üyesi olup indirimli kayıt fiyatlarından yararlanmak isteyen katılımcılarımız detaylı bilgiye http://www.asibilimidernegi.org/ adresinden ulaşabilir.

KONGRE KAYIT DAHİL OLAN HİZMETLER

Kayıt ücretine; bilimsel aktivitelere katılım, katılım sertifikası, yaka kartı, öğle yemekleri ve toplantı aralarındaki kahve molaları ve açılış kokteyli dahildir.

Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcı veya firma temsilcilerinin kayıt olması zorunludur.

Sempozyum kayıtları online kayıt sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mail veya telefon ile gelen kayıtlar kabul edilmemektedir.

Ödeme Seçenekleri;

Kredi Kartı

Online kayıt formunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistem otomatik olarak kredi kartı ile güvenli ödeme sayfasına yönlendirmektedir. Ödemenizde sorun olması durumunda (yetersiz bakiye, düşük internet hızı, vb.) kullanıcı sayfasına tekrar giriş yaparak “Bilgilerim” menüsünden “İşlemler” menüsüne girerek kredi kartı ile ödemenizi tekrardan gerçekleştirebilirsiniz.

Havale /EFT

Kayıt ücretinizi Havale/EFT ile gerçekleştirmek isterseniz online kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme tipini “Havale” olarak seçip online kaydınızı sonlandırınız. Dalya Turizm hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

Hesap Adı: Dalya Turizm

Banka: Yapı Kredi Bankası

Şube: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220

Hesap No: 70989518

IBAN: TR34 0006 7010 0000 0070 989518

** Öğrenci kaydı yapacak olan katılımcılarımızın kayıt esnasında öğrenci belgelerini nihan@dalyatur.com adresine göndermelerini önemle rica ederiz. Aksi takdirde yapılan kayıtlar Uzman kaydı olarak değerlendirilecek olup, Uzman kaydı ücreti uygulanacaktır. 

** Ödemeyi Havale/EFT ile gerçekleştirecek katılımcılarımızın dekontu nihan@dalyatur.com mail adresine göndermeleri önemle rica olunur. Dekontu mail ile gönderilmemiş kayıtlar konfirme edilmeyecektir. Ayrıca online kayıt formu doldurulmadan sadece havale/EFT ödemeleri geçersiz sayılacak olup, katılımcılar online kayıtlarını tamamlanana kadar yedek listesinde yer alacaktır.

Kayıt konfirmasyon maili online kayıt ve ödemenin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır

Sempozyum hakkındaki tüm soru ve görüşleriniz için nihan@dalyatur.com adresinden ya da 0232 464 8830-113 nolu hattan Nihan Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Bildiri Gönderimi

 

ÖZET BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 23 NİSAN 2018
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER İÇİN DUYURU TARİHİ:  30 NİSAN 2018

Bildiri örnek şablonu indirmek için tıklayınız.


İndirilen şablonu online bildiri sistemine .docx formatında ek olarak yüklemeyi unutmayınız.

Sözel sunumların dili Türkçe ve İngilizce olabilir. Kongre kapsamında simultane tercüme olmayacaktır.

 

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi bildirileri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile toplanır.
• Başlık, tüm yazarların adı-soyadı (unvan yazılmaz) ve e-mail adresleri, çalıştığı kurumlar eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.
• Özet, “GİRİŞ VE AMAÇ, MATERYAL ve METOD, SONUÇ, TARTIŞMA” bölümlerini içermeldir. Ayrıca proje desteği varsa “TEŞEKKÜRLER” kısmında belirtilmelidir.
• Bildiri özetinin “GİRİŞ VE AMAÇ, MATERYAL ve METOD, SONUÇ, TARTIŞMA” bölümleri 300 kelimeyi aşmamalıdır.
• Bildiri içeriği örnek şablondaki gibi düzenlenerek dosya ekle bölümünden sisteme docx formatında eklenmesi zorunludur.
• Anahtar Kelimeler: en fazla 5 adettir.
• Bildiri içinde yer alan şekil, tablo, resim ve fotoğraflar sistemde bulunan dosya yükleme butonundan .docx formatında yüklenir. Dosya bildiri yazım kurallarına uygun olarak (yukarıda bulunan şablon gibi) özet metninin tamamını içerecek şekilde düzenlenmeli ve sayfa sınırlarını aşmamalıdır.
• Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
• Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
• Yüklenen sözel bildiriler poster bildiri olarak değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Kurul’a aittir, değişiklik olması durumunda Dalya Turizm aracılığı ile yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
• Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 10 Mayıs 2018 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre basılılarından çıkarılacaktır.
• İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. Bildiri son gönderim tarihinden (23 Nisan 2018) önce bildirinizde bulunan hata ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com  adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
• Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI


1. Yenilikçi Aşı Modelleri
2. Aşı adayı antijen keşfi ve tasarlanması
3. Enfeksiyöz ajanlara karşı geliştirilen beşeri aşılar
4. Veteriner Aşılar
5. Kanser aşıları ve immunoterapi
6. Diğer aşılar (geriatrik, romatolojik, Alzheimer, v.d.)
7. Farmokope, aşı kalite kontrol
8. Aşı immunolojisi
9. Aşı çalışmalarında kullanılan hayvan modelleri
10. Vektör, adjuvant ve immunomodülatörler
11. Toksikolojik çalışmalar, GMP Üretim ve imalat
12. Klinik araştırmalar, Faz araştırmaları
13. İmmunüzasyon programı, finans ve ekonomi politikaları
14. Zirai aşılar
15. Diğer

SÖZLU SUNUM KURALLARI


Sunum Teknolojisi
• Salonlarda projeksiyon, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
• Sunumların dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salondaki görevli kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.
Sunum Formatı
• Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.
• Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacaktır.
• Sunumlar MS-PowerPoint (versiyon 2007, 2010) ile hazırlanmalıdır.
• Sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
• Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
• Sunumlarda Giriş ve Amaç, Materyal ve Metod, Sonuç ve Tartışmadan söz edilmelidir. Ayrıca proje desteği “Teşekkürler” kısmında belirtilmelidir.
• Araştırmacılara 10 veya 15 dakika sunum süresi verilecektir (bu süre içerisine soru ve tartışma dahildir).


POSTER SUNUM KURALLARI


• Sunumu yapılmayan posterler kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.
• Maksimum poster ölçüleri 100x70cm (yükseklik x en) boyutunda olmalıdır.
• Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
• Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları hakkında bilgi vereceklerdir.
• Metin dili Türkçe veya İngilizce olabilir
• Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
• Başlık, yazarlar (poster sunumunu yapacak katılımcının isminin altı çizili olmalıdır) ve adresler bulunmalıdır.
• Poster başlığı 2-3 metre uzaklıktan görülebilecek boyutta olmalı ve koyu yazılmalıdır.
• Poster bildirileri Giriş ve Amaç, Materyal ve Metod, Sonuç ve Tartışmadan oluşmalıdır. Ayrıca proje desteği “Teşekkürler” kısmında belirtilmelidir.


POSTER VE SÖZEL SUNUM ÖDÜLÜ


Kongreye poster ve sözel sunumu ile katılan bilim insanlarının bilimsel çalışmaları, içerik ve sunum tekniği açısından değerlendirilip birinci, ikinci ve üçüncü olan araştırmacılara çeşitli ödüller verilecektir.

 

AŞI BİLİMİ DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU

Genç bilim insanlarının 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi ve Çalıştay’ına katılımı için burs desteği verilecektir.

Başvuru yapabilecekler
Lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencileri
Doktorasını/uzmanlığını almış bilim insanları (akademik kadro/ünvanı olmayanlar; en fazla 7 yıldır doktora veya uzmanlık ünvanı bulunanlar)


Burs başvurusu yapan bilim insanının poster/sözlü sunumu başvurusu bulunmalı ve kayıt ödemesini yaptırmış olmalıdır. Burs kazanan katılımcılara kayıt ücreti iade edilecektir.
Burs başvurusu için bildiri yükleme sisteminde notlar kısmına burs başvuru talebini bildirmeleri gerekmektedir. Bildiri yüklediği sırada notlar kısmına bu ibareyi eklemeyi unutan katılımcılarımız başvuru taleplerini ekrem@dalyatur.com  mail adresine 15 Nisan 2018 tarihine kadar gönderebilir. Burslar kongre esnasında açıklanacak olup burs tutarı kongre sonrası takdim edilecektir.

 

Genel Bilgiler

 Önemli Tarihler

ERKEN KAYIT SON TARİHİ: 16 NİSAN 2018

 ÖZET BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 23 NİSAN 2018

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER İÇİN DUYURU TARİHİ: 30 NİSAN 2018

Konaklama Tavsiyeleri
  EGE ÜNİVERSİTESİ KONUK EVİ, BORNOVA
Yetkili Kişi; Serap Gökçen- 0232 311 2133
Tek kişilik konaklama: 80 TL
Çift kişilik konaklama: 140 TL

*Ege Üniversitesi Konuk Evi’nde sınırlı sayıda oda ayrılmıştır.
  ANEMON EGE SAĞLIK OTEL, BORNOVA
Yetkili Kişi; Esin İncekaş- 0232 373 4862
  İBİS HOTEL ALSANCAK
Yetkili Kişi;
Beste İnalakdere- 0232 414 7000
  BEYOND HOTEL ALSANCAK
Yetkili Kişi;
Caner Baş- 0232 463 0585
 *Konaklama yapacak katılımcılarımızın rezervasyonlarını otel veya konukevleri ile kişisel olarak iletişime geçerek rezervasyon yapmaları gerekmektedir.
***Konaklamalarınızda indirimli fiyatlardan yararlanabilmeniz için Aşı Bilimi Kongresi’ne katılacağınızı belirtmeniz gerekmektedir.
ULAŞIM

 Adnan Menderes Havalimanı’ndan Ulaşım;

Havalimanı gelen yolcu katından kalkan 204 no’lu Havaalanı-Bornova hattını kullanarak ya da Havaş ile Bornova Aktarma Merkezine gelebilirsiniz. Otobüs saatlerine http://www.eshot.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz. Aktarma Merkezi’nden Ege Üniversite içerisine direk girerseniz 20 dakikada yürüyerek kongre merkezine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Aktarma Merkezi’nden taksi kullanarak 5 dk’da Biyomühendislik Fakültesine gelebilirsiniz. Dilerseniz aktarma merkezi’nde yer alan Metro ile EVKA3yönüne giden metro hattını kullanarak Ege Üniversitesi durağında inebilir ve Biyomühendislik Bölümü’ne 10 dakikada yürüyebilirsiniz.

İzmir Otogar’dan Ulaşım;

İzmir Otogar’dan kalkan Alparslan-Yeni Garaj ya da Bornova Otogar dolmuşları ile Bornova Aktarma Merkezinde inebilir, Aktarma Ege Üniversite içerisine direk girerseniz 20 dakika da yürüyerek kongre merkezine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Aktarma Merkezi’nden taksi kullanarak 5 dakikada Biyomühendislik Bölümü’ne gelebilirsiniz. Dilerseniz Aktarma Merkezi’nde yer alan Metro ile EVKA3yönüne giden metro hattını kullanarak Ege Üniversitesi durağında inebilir ve Biyomühendislik Bölümü’ne 10 dakikada yürüyebilirsiniz.

 

 

Kongre kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan tur alternatifleri Bergama için minimum 10 kişi, Sakız Adası için minimum 15 kişinin katılması durumunda gerçekleştirilecektir. Tur için katılım talebinizi nihan@dalyatur.com adresine göndermenizi rica ederiz.

 

 

İletişim

 

Bilimsel Sekreterya

Sultan GÜLÇE İZ,
Dr. Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
sultangulce@gmail.com 
İş:+902323115819
Faks: +902323115880

 

Organizasyon Sekreteryası

DALYA TURİZM
Kazım Dirik Mah. 372/8 Sk. No:1 Bornova/İzmir
Tel: +90 (232) 464 88 30
Ekrem GÜLAY
ekrem@dalyatur.com 

 

 

 

Powered by İzTim CMS